PoradyTransport

Jak zarejestrować samochodów w Polsce?

Jak zarejestrować samochodów w Polsce?

Jak zarejestrować samochód? W Polsce istnieje obowiązek rejestracji pojazdu mechanicznego w ciągu 30 dni od dnia zmiany właściciela, czyli od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży czy też darowizny. Warto pamiętać o tym terminie, ponieważ niezastosowanie się do ustaleń wiąże się z karami.

Gdzie rejestrować auta?

Warto zaznaczyć, że również zbywca musi poinformować odpowiednie organy o tym, że auto zmieniło właściciela. Zrobić to trzeba w wydziale komunikacji i też należy trzymać się 30-dniowego terminu. Właściciel ma obowiązek zawiadomić starostę w terminie nieprzekraczającym 30 dni. Zgłoszenie zakupu auta w urzędzie nie jest tożsame z przerejestrowaniem na nowego właściciela. Od dwóch lat, a dokładnie od 1 stycznia 2020 roku posiadacz samochodu ma obowiązek w ciągu 30 dni od daty kupna pojazdu zgłosić nabycie w wydziale komunikacji. Przerejestrować auto można później, co więcej obecnie ustawodawstwo nie przewiduje terminu na zrobienie tego. Jeśli jednak auto pochodzi z rynku zagranicznego, to nowy właściciel ma obowiązek przerejestrowania pojazdu w ciągu 30 dni od sprowadzenia pojazdu do Polski. W tym przypadku również przerejestrować auto można w Wydziale Komunikacji urzędu miasta lub też w starostwie powiatowym. Wniosek o rejestrację można pobrać ze strony internetowej lub też skorzystać z wersji papierowej dostępnej w urzędzie.

Jakie informacje są potrzebne do rejestracji?

We wniosku należy podać informację o danych właściciela, czyli imię, nazwisko oraz numer PESEL, a także adres. Dane pojazd również muszą być szczegółowo przedstawione. Potrzebne będzie podanie marki, modelu, rok produkcji, nr VIN, nr karty pojazdu, a także dotychczasowy nr rejestracyjny. Co więcej, do wniosku również należy załączyć umowę, na podstawie której nabyło się pojazd, a także stare tablice rejestracyjne oraz ważną polisę OC.
Warto nadmienić, że rejestrowanie pojazdu w Polsce nie jest darmowe i kosztuje łącznie 180,50 zł. W skład tej kwoty wchodzi opłata za stały dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych oraz nalepka kontrolna na szybę, które kosztują razem 85 zł. Kolejne 80 zł należy zapłacić za tablice rejestracyjne, 2 zł za ewidencję oraz 13,50 zł za pozwolenie czasowe. Jeśli samochód był wcześniej zarejestrowany w tym samym powiecie, to nie trzeba wymieniać tablic. Jeśli samochód jest sprowadzony z zagranicy, to trzeba dodatkowo dopłacić 75 zł za kartę pojazdu. Opłatę trzeba wnieść również w przypadku skorzystania z pełnomocnictwa, ponieważ wiąże się to z kosztem w wysokości 17 zł.

Udostępnij